Medische Hypnose

Medische hypnose voor de behandeling van chronische buikpijn en spastische darmen .

sinds 2010…

startte ik in mijn privé praktijk en op de diensten kindergastro-enterologie van het Universitair Kinderziekenhuis Brussel en het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola Brussel met een consultatie voor behandeling van functionele darmstoornissen met o.a. hypnose. Ondertussen heb ik niet alleen ervaring met het behandelen van functionele buikpijn en spastische darmen, maar ook andere functionele darmstoornissen zoals dyspepsie, cyclisch braken, onophoudelijk boeren en overgeven.

Educatie, gedragsveranderingen en hypnose

Naast een behandeling met hypnose krijgen kinderen en hun ouders uitleg rond hoe functionele darmstoornissen ontstaan. Inderdaad werd te lang gedacht, dat de buikpijn komedie was of enkel een psychologische oorzaak had. Ouders en kinderen voelen zich dan bedrogen. Wetenschappelijke studies tonen nu duidelijk aan  dat overgevoelige darmen samen met een slechte communicatie tussen hersenen en darmen aan de basis liggen van de buikpijnklachten. Stress en psychische factoren hebben daar wel een belangrijke invloed op. Spijtig genoeg is er geen test om de diagnose van functionele buikpijn te stellen. De arts sluit andere ziekten uit op basis van negatieve onderzoeken en de kliniek. Door dit te verstaan kunnen al veel kinderen en adolescenten geholpen worden.

Hypnose helpt hen hun leven te veranderen

Ook tijdens de hypnose wordt gewerkt rond “hoe het lichaam met de hersenen praat, en omgekeerd”. Verder leer je hoe de pijn te verminderen. Het is dan ook fantastisch om te merken hoe vlug hypnose resultaten kan opleveren. Kinderen kunnen plots na weken afwezigheid op school, de lessen hervatten , vrienden zien . Vele kinderen vinden deze aanpak een echte openbaring en komen je dan ook na enkele maanden vertellen hoe  hun leven nu veranderd is. Ze voelen zich rustiger, tobben minder, durven gemakkelijker nieuwe uitdagingen aan en zijn zelfzekerder.

Wetenschappelijk onderzoek laat het vertrouwen in medische hypnose groeien

Een gerandomiseerde studie uitgevoerd door het AMC in Amsterdam toonde aan dat  85% van de patiënten met functionele buikpijn behandeld met hypnose na 1 jaar significant minder klachten hadden, dan deze die alleen door de kindergastro-enteroloog gevolgd werden. Wetenschappelijke studies leveren nu bewijs hoe hypnose inwerkt op pijn. Een zeer recente studie uit UCLA toont door fMRI aan hoe patiënten na behandeling met hypnose voor buikpijn, in staat zijn de respons van de pijncentra in de hersenen te beïnvloeden.

Kanttekening: medische hypnose geen alternatieve, maar complementaire behandeling!

Een complementaire behandeling wordt door een arts of een paramedicus gebruikt als aanvulling op andere gekende therapieën. De medische ethische code verstaat hieronder, dat de deskundige de competentie heeft om deze pathologie te behandelen en ook een erkende opleiding gevolgd heeft om deze behandeling volgens de regels van de kunst uit te oefenen. Wat niet het geval is bij een  lekenhypnotiseur.