Mijn visie en stijl

Mijn visie en stijl

Mijn geneeskundige loopbaan, maar ook mijn leven, is gedreven door de ambitie om mijn vakbekwaamheid te verbeteren en te innoveren. Mijn opvoeding, waarbij ik enerzijds leerde om met openheid naar de dingen te kijken en anderzijds om de wetenschappelijke basis steeds kritisch te analyseren, steunt mij in het verder ontwikkelen van mijn mogelijkheden. Mijn leergierigheid en mijn nieuwsgierigheid  helpen mij om de nodige energie te vinden om steeds opnieuw nieuwe behandelingswegen te gaan verkennen en aan te passen aan de nood van mijn patiënten, zolang ze wetenschappelijk onderbouwd zijn.

Functionele darmstoornissen en de darmmotiliteit hebben mij steeds geboeid. De kennis over deze pathologieën neemt met de jaren toe, evenals de methoden die aangewend kunnen worden om ze te bestuderen en te behandelen. De kennis van technieken combineren met een mens gecentreerde aanpak geeft mij een goed evenwicht in mijn dagelijkse praktijk .

Medische aanpak

Als arts is het voor mij belangrijk om naar het verhaal en de klachten van de patiënt zonder oordeel te luisteren.  Tijd geven en nemen is hierbij essentieel. Gezien ons lichaam als een geheel functioneert ,waarbij de communicatie hersenen-lichaam ( buik) steeds aanwezig is, zal ik mij niet enkel toespitsen op de gastroenterologische klachten, maar proberen in een eerste contact een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de patiënt. Na de nodige onderzoeken zal een diagnose gegeven worden. Bij de behandeling ga ik steeds uit van de kracht en de mogelijkheden van de patiënt en beschouw ik hem/haar( en zijn/haar ouders) als een partner. Hiervoor wil ik hem/haar de nodige tools geven door o.a. leeftijdsaangepaste educatie. Door je eigen lichaam en zijn werking te verstaan, kan je jezelf beter helpen en creatief omgaan met je mogelijkheden. Medicatie wordt dan beter ingenomen en het veranderen van gewoontes is dan gemakkelijker.

Wederzijds respect staat hierbij steeds centraal.