Dokter Mahler

Kindergastroenteroloog

Chronische (Buik)pijn

Medische Hypnose & Mindfullness

Kinder Gastroenterologie

Ziekten van maagdarmstelsel en voeding bij kinderen

Chronische (Buik)pijn

Functionele darmstoornissen of aandoeningen van de communicatie tussen darmstelsel en hersenen

Medische Hypnose en Mindfullness

Behandeling van (chronische) pijnklachten doormiddel van hypnose en mindfulness.


Wie ben ik?

“Never stop learning, because life never stops teaching.” – Unknown

Medisch traject

Mijn studietraject startte in Antwerpen, waarna ik geneeskunde studeerde op de Vrije Universiteit Brussel. Mijn arts diploma behaalde ik in 1988 na verschillende stages in binnen- en buitenland (Children’s Hospital - Boston, USA). Tijdens mijn opleiding kindergeneeskunde (Pediatrie VUB), deed ik eveneens wetenschappelijk onderzoek met een NFWO beurs.
In 1994 verhuisde ik terug naar Antwerpen om daar als kinderarts – kindergastroenteroloog werkzaam te zijn in het Algemeen Ziekenhuis Middelheim - Campus Kinderziekenhuis Antwerpen, dat later verhuisde naar het ZNA, Koningin Paola Kinderziekenhuis. In 2010 verliet ik het kinderziekenhuis om in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en het Universitair Kinderziekenhuis Brussel te werken.
Ook startte ik met een opleiding medische hypnose voor het behandelen van functionele darmstoornissen en chronische pijn. Mijn opleiding genoot ik bij Cure and Care ( Nederland) en VHYP. Actueel ben ik dan ook erkend hypnotherapeut. Ik maak deel van een intervisie groep en verzorgde ook meerdere opleidingen voor het gebruik van medische hypnose bij functionele darmstoornissen en voor het verminderen van de pijn bij acute medische ingrepen. Als expert maakte ik deel uit van de commissie van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg belast voor het analyseren van het gebruik van medische hypnose in België. Deze aanbevelingen werden onderwijl gepubliceerd. Ook volgde ik een opleiding in mindfulness bij Edel Maex.

In 2011 ging ik een nieuwe uitdaging aan en werd ik adjunct kliniekhoofd in het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola. Daar kreeg ik de mogelijkheid om mij nog meer toe te spitsen op motiliteitsproblemen enerzijds en functionele darmstoornissen en chronische pijn anderzijds. In het motiliteitslabo beschik ik over hoog resolutie manometrie. Hiermee kan ik motiliteitsstoornissen in het darmstelsel beter opsporen, verstaan en behandelen.
Onderwijl heb ik een programma ontwikkeld om kinderen ( UKZKF-HUDERF, UZB, privé praktijk) en volwassenen ( enkel privé praktijk) te begeleiden voor chronische (buik)pijn en andere aandoeningen van een verstoorde communicatie tussen brein en lichaam ( dyspepsie, irritabel darmsyndroom, chronisch braken en/of misselijkheid, cyclisch braken, rumineren, onophoudelijk boeren, constipatie, …). Educatie over chronische pijn en de werking van ons lichaam, zoeken naar uitlokkingsfactoren en eigen mogelijkheden (ressources) en het, als gewenst, aanleren van technieken die effect hebben op de communicatie brein-lichaam, het verminderen van de pijn of andere symptomen staan bij de behandeling centraal.

In het UKZKF-HUDERF maak ik actueel deel uit van verschillende multidisciplinaire teams:

  • voor de behandeling van acute en chronische pijn.
  • voor de behandeling en aanleren van bowel management bij patiënten geopereerd van de ziekte van Hirschsprung of andere anorectale malformaties.
  • voor de behandeling van patiënten met constipatie of incontinentie door afwijkingen van het ruggemerg.
Op het UZB organiseer ik samen met enkele verpleegkundigen de opleiding voor het verminderen van pijn bij medische ingrepen.